şişli escort buca escort beylikdüzü escort porno seks hikayeleri

Kredi Notu

Kredi Notu Hesaplama / Kredi Notu Nasıl Hesaplanır?

Kredi notu, bankaların müşterilerine bakışlarının nasıl olduğunu belirleyen önemli bir kriterdir. Bu kriterin hesaplanması, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından yapılır. Buraya bağlı olan Findeks, insanların son 5 yıl içindeki finansal işlemlerini inceler ve bunların belirli bir oranını alarak kredi notunu oluşturur. İncelenen faktörleri, 5 başlıkta sıralamak mümkündür. Bunlar:

  • Banka borçlarını ödeme alışkanlığı (%35)
  • Mevcut borç durumu (%35)
  • Yeni alınan krediler (%11)
  • Kredi kullanım yoğunluğu (%10)
  • Diğer faktörler (%9)

Buradaki son seçeneğin içerisinde değerlendirilen faktörler dönemsel olarak farklılık gösterebilir. Fakat diğerleri sabit olup, değişme olasılığı bulunmamaktadır.

Banka Borçlarını Ödeme Alışkanlığı

Bankalardan alınan krediler ve kullanılan kredi kartları, hayatlarımızda ciddi kolaylıklar sağlar. Fakat bunların borçlarının zamanında ödenmesi, bankalar açısından çok önemlidir. Bankalar, borcuna sadık ve zamanında ödeyen müşteri profili ile çalışmak ister. Bundan dolayı da kredi notu belirlenirken en yüksek pay, kişilerin borçlarını ödeme zamanlarına aittir.

Eğer banka borçlarınızın tamamını zamanında ve en ufak bir gecikme olmadan öderseniz, bu durum kredi notunuza olumlu yansır. Fakat 1-2 günlük gecikme dahi olsa, bu durum kredi notunuzun düşmesine neden olacaktır. Geciken ödeme sayısı ve ödemelerin geciktiği gün sayısı arttıkça, kredi notunuzun düşüş oranı artacaktır.

Mevcut Borç Durumu

Bankalara olan borçlar, kredi notunu oluşturan bir diğer önemli ayaktır. Daha önce bu faktörün payı %25’ti. Fakat 2016 yılından sonra mevcut borç durumunun kredi notu içindeki payı %35 olmuştur.

Bankalara olan borcunuz arttıkça, kredi notunuz düşecektir. Bunun nedeni ise borçlarınızı kontrol edememeniz veya yüksek borca sahip olmanız nedeniyle yeni bir kredi almanızın çok fazla risk içermesidir. Bu borçlara kredi kartları da dahildir. Dolayısıyla kredi kartı limitiniz doldukça, kredi notunuz düşer. Tam tersi durumda ise kredi notunuz artar.

Yeni Alınan Krediler

Yeni alınan krediler, yeni bir borç anlamına gelir. Kredinin miktarına ve vadesine bağlı olarak uzun süre bu borçtan kurtulmayacağınız gibi anlam da çıkabilir. Bundan dolayı kredi notunuzu yeni aldığınız kredi olumsuz etkiler.

Kredi Kullanım Yoğunluğu

Bankalar, aktif ve sadık müşterileri sever. Buna bağlı olarak kredi kullanan ve zamanında borçlarını ödeyen bir müşteri, hiç kredi kullanmayan bir müşteriden çok daha iyidir. Kredi kullanımı ne kadar fazlaysa (borçların zamanında ödenmesi şartı ile) kredi notu da o kadar fazla olacaktır. Hiç kredi kullanmayan kişinin kredi notu ise %10 daha düşük olabilir.

Diğer Faktörler

Yukarıdaki faktörlerin dışında kalan her türlü işlem ve talep bu başlık altında toplanabilir.

Kredi notunun belirlenmesi için kullanılan hesaplama yöntemi genel olarak bu şekildedir. Bunlar, 5 yıllık süreç içindeki verilere göre değerlendirilir. Çıkan sonuca göre kişilere 0 ila 1900 arasında bir puan verilir. Fakat bir kişinin son 5 yılında herhangi bir bankacılık işlemi yoksa o kişinin kredi notu 0 (sıfır) olarak belirlenir. Bir anlamda nötr olarak yorumlanır.

Yorum Yap

sikiş hikaye sex izle